Om utstilling

Hva er katteutstilling?
Det er i alle fall ikke en salgsutstilling, selv om den som er interessert i å kjøpe en rasekatt vil komme i kontakt med oppdrettere der.
Dommerne pleier å si at det er en skjønnhetskonkurranse, men det er en sannhet med ganske store modifikasjoner. Kattene bedømmes mot en standard for rasen, for å vurdere kvaliteten, før de vurderes innbyrdes – og da kommer skjønnheten inn i bildet.
Det er omtrent 40 katteraser godkjente av FIFe/NRR. Det er sjelden så mange på en norsk utstilling, men det er nok til at rasene er delt inn i fire kategorier. De utstilte kattene konkurrerer innen kategori, rase og klasse – mer om dette nedenfor.

Kattene sitter i bur i utstillingshallen, slik at besøkende og andre utstillere kan se dem, for det meste i alle fall. Hver dommer sitter foran en rad med dommerbur, og der sitter kattene som konkurrerer mot hverandre mens de blir bedømt.

Dommerne skriver ned sine kommentarer på dommersedlene som siden henges på burene, og de fleste snakker gjerne til publikum om kattene og forklarer hva som er bra eller mindre bra med hver katt.

Hva skjer på en utstilling?
Først litt om skikk og bruk:

Slipp alltid fram dommernes assistenter, de bringer katter til og fra utstillingsburene og bringer beskjeder og papirer mellom dommerne og utstillingssekretariatet. Utstillingen er avhengig av at de får gjort jobben sin.
Gå ikke bak dommerne. Se deg for, så finner du at det er en uoppmerket ring rundt dommerne – gå ikke innenfor disse ringene. Står eller sitter du og ser på bedømmelsen, så slå av mobiltelefonen. (Utstillingsleder kan vise deg bort dersom telefonen din forstyrrer.)
Ikke forstyrr bedømmelsen – de som sitter foran dommeren vil svært gjerne høre hva dommeren sier om katten. Katteeierne vil veldig gjerne skryte av kattene sine etterpå. Snakk med dem, så lærer du mye om katt.
Ikke åpne burene. Har du lyst til å hilse nærmere på en katt, så spør eieren – og bli ikke fornærmet om han vil desinfisere hendene dine. Se på dommerne, de får hender og dommerbord dusjet med desinfeksjonsmiddel mellom hver katt. Husk også at det kan hende katten snart skal på dommerbordet, og da har ikke eieren tid til annet enn å stelle katten og prøve å roe sine egne nerver …
Røyking er strengt forbudt inne i utstillingshallen, også i kafeteriaen. Gå utendørs med røyken.
Du finner flere informasjonsstands rundt omkring i lokalet. Ofte har spesialklubber en stand, arrangørklubben verver medlemmer – se på NRRs informasjonssøyle om katteklubber og utstillinger, der er det mye å lære.
Har du små barn med deg, så pass på at de ikke løper mellom burradene. Noen katter blir nervøse av skarpe lyder som ofte følger med de små – kjeder de seg, så ta dem med ut av hallen. Spør gjerne utstillere ved buret om småen kan få lov å ta på katten!
Det lønner seg å kjøpe en katalog, som du finner ved inngangen. Alle utstilte katter er oppført der, og hvis du har lyst til å kjøpe en kattunge kan katalogen sette deg i forbindelse med en som har unger av den rasen du ønsker deg. Katalogen gjør det lettere å følge med i konkurransen, og viser deg også hva katt nr.176 heter, hvem som eier den og en hel del til. For eksempel finner du kattens registreringsnummer, ofte med en forbundsforkortelse som NRR eller SVERAK, og rase/fargekoden – EMS-koden. EMS-koden avgjør i hvilken fargegruppe katten skal konkurrere.

Utstillingens gang
De forskjellige rasene deles inn i fire kategorier:

Kategori 1 er Persere og Exotics – Exotic er rett og slett en korthåret perser, selv om både Perser- og Exotic-eiere kanskje protesterer …

Kategori 2 er semi-langhårskatter: American Curl, Maine Coon, Hellig Birma, Ragdoll, Tyrkisk Van, Tyrkisk Angora, Norsk Skogkatt, Sibirkatt. (den eneste Angora-katt som finnes er Tyrkisk Angora, riktignok ble Perser kalt Angora her i Norge tidligere, men det er lenge siden)

Kategori 3 er korthårskatter og Somali. Somali-katten er vel egentlig en langhåret Abyssiner og skulle ha vært i kategori 2, men da skulle Exotic vært i kategori 3 .. det er ikke alltid helt logisk. Rasene i denne kategorien er :
Abyssiner, Somali, Bengalkatt, Britisk Korthår, Burma, Chartreux, Europeisk Korthår, Japanese Bobtail, Korat, Manx, Cornish Rex, Devon Rex, German Rex, Ocicat, Russian Blue, Sokoke og Sphynx. Den siste har så å si ikke har hår i det hele tatt.

Kategori 4 er de «orientalske» rasene – Siameser, Balineser, Javaneser og Orientaler. Selv om Japansk Bobtail unektelig er en orientalsk rase hører den til i kategori 3 siden den ikke har samme fasong som de ‘ekte’ orientalerne ..

Det finnes flere katteraser, som ikke er godkjent til konkurranse i FIFe ennå. De kan registreres i egne stambøker, og når de registrerte kattene oppfyller visse krav kan de bli godkjent som ny rase for konkurranseutstilling. Vår egen Norsk Skogkatt passerte dette nåløyet i 1977.

I Norge har nesten alle utstillinger to huskattklasser, for korthårete og langhårete katter.
I NRR utnevnes også Årets Huskatt – og de fleste rasekatteiere har enten begynt med en huskatt eller har også en eller flere huskatter i tillegg til rasekattene.

Noen utstillinger går over to dager, med kategori 1 og 3 den ene dagen og 2 og 4 den andre dagen.

Innen hver rase deles kattene i fargegrupper, dersom rasen finnes i flere farger. Det gjelder f.eks. Perser/Exotic, Rex-katter, Maine Coon og Norsk Skogkatt – men ikke Korat siden alle Korater er blå. Videre deles i konkurranseklasser innen hver gruppe.

Klassene er:

klasse 12 – Kattunge 3-6 måneder
klasse 11 – Kattunge 6-10 måneder
klasse 9 – Åpen klasse for voksne
klasse 7 – Champion-klasse
klasse 5 – Internasjonal Champion- klasse
klasse 3 – Grand Internasjonal Champion-klasse
klasse 1 – Supreme-Champion-klasse
Kastrerte katter stiller parallelt med dette i

klasse 10 – Åpen klasse for kastrater
klasse 8 – Premier-klasse
klasse 6 – Internasjonal Premier-klasse
klasse 4 – Grand Internasjonal Premier-klasse
klasse 2 – Supreme-Premier-klasse
Dessuten fins to Veteranklasser, Avlsklasse, Oppdrettsklasse og Kullklasse, som jeg ikke skal komme inn på her.

Hver dommer får katter av bestemte raser og fargegrupper til bedømming. Siden jeg stiller ut skogkatter skal jeg vise hvordan det foregår i den rasen.

Fargegruppe 1 er svarte eller blå katter, gruppe 2 er svart eller blå med hvitt, osv – ni fargegrupper eller «varianter» i alt. For hver gruppe får dommeren frem kattene i hver klasse, mange begynner med kastratene. Han rangerer kattene i hver klasse fra 1 til 4, er det flere blir de andre uplasert – og hvis han synes den beste katten er god nok etter standarden, kan han gi katten «sertifikat» – slike sertifikat har forskjellig navn alt etter hvilken klasse katten stiller i, og etter som katten samler seg sertifikater klatrer den høyere i klassene.

Det deles ut max 1 sertifikat i hver klasse unntatt i kattungeklassene, der beste katt blir Ex 1 (som regel), og i toppklassene 1 og 2 – der kan det bare deles ut Hederspris.

Når dommeren har bedømt alle kattene i en fargegruppe velger han den beste voksne, beste kastrat, beste ungdyr og beste kattunge – hvis mulig. Dvs det må være minst 3 katter av denne typen innen fargegruppen, kattunge eller ungdyr må ha fått karakteren Excellent, voksen eller kastrat må ha fått sertifikat. Disse får resultatene BIV-V, BIV-K, BIV-6-10 og BIV-3-6 – BIV står for Best I Variant , altså fargegruppe.

Dommeren har ofte flere raser i samme kategori til bedømmelse, eller i alle fall flere fargegrupper i samme rase. Når han har bedømt alle sine katter, sammenligner han de beste fra hver variant og velger Dommerens Beste – hann og hunn, kastrat hann og hunn, ungdyr, og kattunge. Disse kattene skal senere bedømmes av andre dommere i dommerpanel, vi sier at de er nominert av dommeren. Når alle dommerne er ferdige med sine bedømmelser, tar alle gjerne en pause mens arrangørene flytter dommerbordene sammen til ett langt bord – og så kommer den spennende finalen.

Hvis alt har gått som det skal, har du nesten ikke hørt noe i høyttalerne siden velkomsten – men nå griper konferansieren mikrofonen og annonserer panelet. Han presenterer dommerne for publikum, og så fremføres alle kattene i tur og orden. Dommerne velger nå ut Best in Show av hver kategori, voksen, kastrat, ungdyr og kattunge – for voksen og kastrat kan det velges BOS – best av motsatt kjønn.

Er det tre eller flere allround-dommere tilstede -meget sjelden- kan de ta ut Best of the Best.

Sertifikater
En begynner i klasse 9 eller 10, vinner CAC eller CAP (blir bitt av basillen), og fortsetter å samle sertifikater og rykker oppover i klassene:

Kastrater:

Klasse 10 – Åpen

Klasse 8 – vunnet 3 CAP for 3 forskjellige dommere

Klasse 6 – International Premier – vunnet 3 CAPIB for 3 forskjellige dommere i 2 land

Klasse 4 – Grand International Premier

Kastrerte katter som har fått serfikatet CAGPIB 8 ganger hos minst 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Minst 1 i utland og 7 i samme land. Eller: 6 serfikat i 3 land hos minst 4 forskjellige dommere. Minst 2 av serfikatene i utland.

Klasse 2 – Supreme Premier

Kastrerte katter som har fått 6 CAPS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maks 4 cert i et land. Eller: 8 CAPS av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. 7 cert i samme land.

 

Hele katter: 

Klasse 9 – Åpen

Klasse 7 – Champion, vunnet 3 CAC for 3 forskjellige dommere.

Klasse 5 – Interational Champion – vunnet 3 CACIB for 3 forskjellige dommere i 2 land.

Klasse 3 – Grand International Champion

Ukastrerte katter som har fått serfikatet CAGCIB 8 ganger hos minst 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Minst 1 i utland og 7 i samme land. Eller: 6 serfikat i 3 land hos minst 4 forskjellige dommere. Minst 2 av serfikatene i utlandet.

Klasse 1 – Supreme Champion

Ukastrerte katter som har fått 6 CACS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maks 4 cert i et land. Eller: 8 CACS av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. 7 cert i samme land.

10401925_10152406442610932_8744985854851609402_n

*) Dersom man får samme dommer(e) så mange ganger i samme klasse at minimum antall forskjellige dommere ikke kan oppfylles, kan eier be om kontrasignering av bedømmelsesseddel. Det vil si at en annen tjenstegjørende dommer på utstillingen kan tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. Da anses sertifikatet for å være gitt av en annen(forskjellig) dommer.

 

#) Alternativ 2 krever rabiesvaksine fordi man er nødt til å reise innom 3 land, om man velger et annet land enn Sverige i alternativ 1 så kreves det også rabiesvaksine der.

Disse forkortelsene står for lange uttrykk på fransk :
CAC Certificat d’aptitude de championnat, CACIB Certificat d’aptitude de championnat Internationale de Beauté osv. Som du ser, skal det altså minst 21 utstillinger til for å nå toppen med en perfekt katt. Det finnes noen som har gjort det – det fins tilmed noen få som har gått til topps og blitt SC – Supreme-Champion, da har det gjerne vært på tide å kastrere katten – deretter har den begynt på bunnen igjen og nok en gang gått til topps og blitt SP – Supreme-Premier. Ser du en katt med titlene SP/SC kan du trygt gå ut fra at det er en nærmest perfekt utgave av rasen… eller var det den fikk titlene.
Vil du stille ut katt selv må du være medlem i en katteklubb. Det kan du få hjelp til på utstillingen…

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *